yeni ürünler sitemize yüklendi!
1

previous arrow
next arrow

Hakkımızda

2016 yılında kurulan Çameli Üreten Kadınlar Derneği (ÇAMKAD);  coğrafi işaretli Çameli Elmalı Bezi, Çameli Fasulyesi ve Çameli Kilimi’nin yanı sıra diğer el sanatları, hediyelik eşya ve tereyağı, peynir, tarhana, reçel, turşu, konservelik gibi yöresel ürünlerin satışının yapıldığı ilçemizdeki tek kadın derneğidir. Çameli Üreten Kadınlar Derneği’nin, Çameli Belediyesi tarafından ücretsiz olarak kadınların hizmetine açtığı bir dernek binası ve üretim atölyesi bulunmaktadır.

Derneğimiz; 2015 yılında Çameli Belediyesi’nin kadınların sorunlarını dinlemeye ve çözüm bulmaya yönelik düzenlediği toplantılar sonucunda, kadınların örgütlenerek daha başarılı olacağı inancının oluşmasıyla kurulmasını desteklediği bir sivil toplum örgütüdür.

Çameli Üreten Kadınlar Derneği aşağıdaki amaçlar için çalışma yapmaktadır;

1) Çameli merkez ve mahallelerinde ayrıca Denizli bölgesinde el sanatlarını araştırmak, kaybolmakta olanlar ile halen yapımı devam eden el sanatlarını desteklemek, geliştirmek, tanıtmak ve pazarlamak, el sanatları ürünlerinin hammadde, desen, renk ve teknik özelliklerini belirlemek, ürün kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak, atıl emeği ve hammadde kaynaklarını harekete geçirmek, Çameli el sanatları envanterini hazırlamak, daimi sergiler ve tanıtım amacıyla bir el sanatları müzesi kurmak, el sanatlarının hammaddesinden tasarımına, üretimden pazarlanmasına ve üreticinin istihdamının sağlanmasına yardımcı olmak, Çameli’de üretilen el sanatları, tekstil vb, ürünlerin patentlerini almak, taklitlerini önlemek amacıyla hukuksal girişimlerde bulunmak, üretilen ürünlerin satılması ve pazarlanması için gereken mekanları sağlamak,

2)Çalışma konuları ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası kültürel toplantılar, konferanslar, seminerler, eğitimler fuar ve sergiler düzenlemek ve katılmak, Çameli ile ilgili ülke ve dünya kamu oyunda tanıtıcı Türkçe ve yabancı dillerde yayınlar yapmak, üyelerine çalışmaları ve etkinlikleri duyurmak amacıyla bültenler (kitap, gazete, dergi) çıkartmak ve bunları dağıtmak, internet sitesi kurmak,sosyal medya hesapları kurmak,

3)Tüm konularda eğitim amaçlı seminer ve kurslar düzenleyerek başarılı olanlara belge ve ödül vermek,  Üyelerin gelişimine yönelik atölyeler kurmak, kadınların istihdamını artırıcı faaliyetlere destek vermek, Çameli’de üretilen el sanatları ile ilgili projeler yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde bölgenin tanıtımını sağlamak,

4) Üreten kadınların kendi aralarındaki iletişim, işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede istihdam yaratacak girişimci kadınlara destek olmak, onların deneyimlerini genç kuşaklara aktarmak, ulusal ve uluslararası bir iletişim ağı oluşturmak,

5) Türk toplumunda üreten kadın konusunda duyarlılık yaratmak ve bilinci artırmak, kadının ülke genelinde sosyal hayattaki ve özellikle ülke ekonomisindeki konumunu güçlendirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak, kadınların bu faaliyetleri ile ilgili olarak karşılaştıkları tüm güçlüklerin aşılması amacıyla gerekli desteği sağlamak kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanması ile ilgili sorunlara duyarlı kişiler arasında işbirliği ve dayanışmayı arttırmak,6)Resim, müzik vb. sanat alanlarında üyelere öğrenmesi ve gelişmesi için kurslar açmak, korolar kurmak, sanatla ilgili çalışmalar yapmak, atölyeler düzenlenmek ve bunların paylaşımı için her türlü organizasyon yapmak, amaçları için kurulmuştur.

Open chat
Çameli Üreten Kadınlar Derneği ve Çameli Elmalı Kadın Kooperatifi\'nin ortak sitesine hoş geldiniz! Size nasıl yardımcı olabilirim?